۱۳۸۴ دی ۲۲, پنجشنبه

أهمّیّت تهیه و تدوین کتب مرجع بهائی

حال با این مقدار که ما با منابع مرجع و جنبه های مختلف آنها آشنا شده ایم می توانیم أهمّیّت تهیة منابع مرجع معتبر در زمینة معارف دیانت بهائی را تشخیص دهیم . معارف بهائی از گستردگی بی نظیری در میان أدیان زندة جهان برخوردار است . این معارف ، بیشتر حوزه های علوم إنسانی و إجتماعی را در بر می گیرد ؛ بلکه بنابر اینکه بعضی مباحث علوم قدیم و جدید در حوزة علوم تجربی و طبیعی نیز در آثار هیاکل مقدّسة بهائی مطرح شده است ، ناگزیر از ورود به آن حوزه ها هم هستیم .

ناگفته پیداست که با توجّه به آنچه باختصار در اینجا خواندیم ؛ ویژگی های کسانی که می خواهند در این عرصه گام بردارند فراتر از تسلط بر موضوع یا موضوعات مندرج در متون مقدّس دیانت بهائی است و این أفراد باید از دانش های دیگر هم بهره ها برده باشند تا بتوانند منابع مرجعی منطبق بر جدیدترین دستاوردهای بشر در حوزة علوم کتابداری و إطّلاع رسانی تولید کنند که از دقّت ، جامعیّت ، گستردگی ، عمق ، و درستی مطلوب برخوردار باشد . چنین کوشش هایی نمی تواند فردی صورت گیرد و باید با ترکیب نیروهای فکری ، علمی ، و فنّی متخصّص و کارآمد گروه های کاری مناسبی تشکیل داد تا در زمینه های مختلف به کار مشغول شوند .

از سوی دیگر نمی توان منتظر ماند تا نیروهایی کامل و بی نقص پیدا شوند ؛ بلکه باید با کسانی که از حدّأقل توانایی برخوردارند ولی ضرورت چنین کاری را شناخته اند ، شروع کنیم و ضمن إستفاده از تجربیات گذشتگان و کسان دیگر در جوامع غیر بهائی از همة إمکانات موجود بهره بریم تا بتدریج هم راه را هموار و آماده کنیم و هم بخشی از کار را به پیش بریم ؛ چنانکه بعد خواهیم دید که دیگران هم چنین کرده اند.

برای تمرین در این زمینه از کار های کوچک آغاز کنیم . کارهایی که در عین کوچکی بعداً بتواند خشتی از بنای عظیم کتاب های مرجع بشود . از تحقیق دربارة یک واژه یا إصطلاح گرفته تا جستجوی شأن نزول یک لوح یا سرگذشت فردی از أفراد مؤثّر در تاریخ أمر بهائی می تواند در آینده به کار تدوین کنندگان منابع مرجع بهائی بیاید و تا آن زمان هم به سهم و اندازة خود گوشه ای از مجهولات ما را از تاریکی بیرون کشاند .

حتّی در این زمینه نباید منتظر پایان تحصیلات خود بمانیم تا در فرصت دیگری این کارها را به عهده گیریم ؛ بلکه باید ضمن تحصیل به این أمور مشغول شویم تا از زمان و توان خود بیشترین بهره را برداریم . إستفاده از إمکانات کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی جدید مرتبط با کامپیوتر هم به ما کمک می کند تا این کارها را با سهولت و سرعت بیشتری انجام دهیم و در إختیار دیگران بگذاریم .

· پرسش برای تفکّر و بحث :

- چه ایده هایی برای چنین طرح ها و برنامه ها دارید ؟

- به نظرتان آیا نمی توان منبع مرجع الکترونیکی کوچکی را به وجود آورد تا بتدریج گسترش یابند ؟

- چگونه می توان از کمک های همدیگر إستفاده کنیم ؟

- چگونه می توانیم از کوشش هایی که تا به حال صورت گرفته إستفاده کنیم ؟

- برای بهبود و روزآمد کردن منابع مرجعی که پیشینیان تدوین کرده اند چه می توان کرد ؟

- آیا می توانید نظرات خود را به صورت طرحی إجرائی به روی کاغذ آورید تا در إختیار دیگران قرار گیرد و تکمیل شود ؟

- به نظر شما اگر محققینی چون جنابان أبوالفضائل ، فاضل مازندرانی ، و إشراق خاوری در زمان ما بودند شما چه کمکی می توانستید به آنها بکنید تا کارهایشان به شکلی امروزی تر فراهم آید تا إمکان إستفاده از آنها بیشتر شود ؟

- الآن برای آثار به جا مانده از این فضلا چه می توان کرد تا أحبّاء بیشتر از آنها إستفاده کنند ؟

بکوشید پاسخ این پرسش ها و پرسش های مانند آنها را به صورت طرح هایی که قابلیّت إجرائی داشته باشند در آورید و آنها را با دوستانتان که چنین دغدغه هایی دارند یا با کسان دیگری که به این زمینه ها علاقه مندند درمیان گذارید . از نظرهای دیگران هم بسادگی نگذرید و هر نکته ای را هر چند در نگاه أوّل ، بی پایه به نظر آید یادداشت کنید و دربارة آن بیندیشید و با دیگران مشورت کنید .

طرح ها و پیشنهادهایتان را برای ما هم بفرستید تا هم از آنها بهره بریم و هم این بخش را گسترش و ژرفا بخشیم . دانش بشری مدیون همین کوشش هاست که پیش از ما دیگران همّت خود را صرف آنها کرده اند .

هیچ نظری موجود نیست: