۱۳۸۹ دی ۱۴, سه‌شنبه

مناجاتی از حضرت عبدالبهاء


هُو اللّه

  خداوند مهربانا اين جمع در ظل رحمت تو اند و اين نفوس متوجه

به ملکوت تو خدايا بندگانيم کرم عنايت کن فقرائيم از کنز آسمانی

بخش نادانيم به حقايق اشياء دلالت کن ضعيفيم قوّت آسمانی

رسان فانی هستيم به عالم بقا در آر محتاجيم و منتظر تأييد تو  اگر عنايتت

رسد قطره دريا شود ذرّه آفتاب گردد اگر از الطافت محروم ماند از

هر چيز بی بهره و نصيب شود پس عنايت کن و مرحمت فرما تا علم وحدت

عالم انسانی بلند نمائيم و نورانيّت آسمانی شرق و غرب را احاطه

کند جميع احزاب متّحد شوند و حيات ابدی جويند و ترويج وحدت

عالم انسانی نمايند و صلح عمومی انتشار دهند توئی کريم توئی معطی

توئی مهربان .  ع ع

هیچ نظری موجود نیست: